Вести

Нове завесе у ОШ Доситеј Обрадовић

У ОШ Доситеј Обрадовић у Ћићевцу замењене су завесе.