Вести

Акција уређивања простора око чесме са спомен плочом палим борцима у Лучини

Активисти МО Лучина уредили су простор око чесме са спомен плочом палим борцима у Лучини.